Hoe mogen we je helpen?
We zijn voor je bereikbaar via:
Frankenstraat 77
6582 CW Heumen
0243886998 info@assupport.nl +31622928088

Onze openingstijden zijn:
 Ma/vr: 08.30 - 17.30 uur

De basisverzekering

Wat is een basisverzekering?

Je bent verzekerd voor de belangrijkste zorgkosten met een basisverzekering. Dit omvat zorg in het ziekenhuis, bij de huisarts, kraamzorg en medicijnen. De inhoud van de basisverzekering wordt jaarlijks door de overheid bepaald. Je betaalt premie voor deze verzekering, die in Nederland verplicht is.

Wat valt er onder de basisverzekering?

In je basisverzekering zijn de belangrijkste vergoedingen voor zorg opgenomen, zoals huisartsenzorg, spoedeisende zorg, specialistische zorg, medicijnen en psychologische zorg. Elk jaar bepaalt de overheid wat er precies onder valt. Voor dit jaar geldt:

Soort zorgToelichtingEigen risicoWettelijke eigen bijdrage
Huisarts Bezoek huisarts Nee Nee
Tandarts Kinderen tot 18 jaar: controle en behandeling; en fluoridebehandeling voor kinderen tot 6 jaar die 'blijvende' tanden en kiezen krijgen. Vanaf 18 jaar: chirurgische tandheelkundige hulp en röntgenonderzoek. Nee/Ja Nee
Medisch specialist Bezoek medisch specialist, zoals een kaakchirurg, internist of allergoloog Ja Nee
Ziekenhuis Ziekenhuisverblijf, operaties en spoedeisende hulp in het ziekenhuis Ja Nee
Ziekenvervoer Ambulancevervoer Ja Nee
Ziekenvervoer met auto of openbaar vervoer Patiënten die meerdere dagen achter elkaar behandeld worden kunnen ook kiezen voor een logeervergoeding in plaats van de vergoeding voor vervoerskosten. Ja Ja
Medicijnen De meeste medicijnen Ja Nee, tenzij je zelf een duurder medicijn kiest.
Bloedonderzoek Bloed prikken via huisarts en medisch specialist Ja Nee
Geestelijke gezondheidszorg (ggz) Basis ggz en specialistische ggz, inclusief de eerste 3 jaar verblijf in een ggz-instelling. Ja Nee
Fysiotherapie Kinderen tot 18 jaar: krijgen maximaal 18 behandelingen vergoed. Vanaf 18 jaar: (beperkte) fysiotherapie en oefentherapie van de 21e behandeling bij aandoeningen die op de chronische lijst staan. Nee/Ja Nee
Logopedie De behandeling moet een geneeskundig doel hebben Ja Nee
Ergotherapie Maximaal 10 behandeluren per kalenderjaar Ja Nee
Dieetadvies Maximaal 3 behandeluren per kalenderjaar Ja Nee
Zwangerschaps- en geboortezorg Verloskundige zorg en kraamzorg Nee Ja, bijdrage per uur voor kraamzorg
Wijkverpleging Inclusief persoonsgebonden budget voor wijkverpleging Nee Nee
Hulpmiddelen Hulpmiddelen voor behandeling, verpleging, revalidatie, verzorging of een specifieke beperking, zoals een gehoorapparaat of orthopedische schoenen. Ja Bijbetaling afhankelijk van het middel
Gehandicaptenzorg Zorg voor gehandicapten die niet goed horen of zien of een taalontwikkelingsstoornis hebben Ja Nee
Ouderenzorg Revalidatiezorg voor ouderen en behandeling door een specialist ouderengeneeskunde (SO) Ja Nee
Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) Zorg voor mensen met overgewicht of obesitas gericht op een gedragsverandering om een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden. Nee Nee

Kinderen tot 18 jaar

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd bij de ouder met de meest uitgebreide aanvullende verzekering. Dit biedt meer zekerheid voor zowel jou als je kind.

Maak een complete hypotheekbegroting
meer informatie
Hypotheekrente al vanaf: (Bekijk hier alle rentes)
meer informatie
Wat gaat de hypotheekrente doen? Stijgen of dalen?
meer informatie